Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

 

Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024:

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 Zákona 561 Sb. dne 14. dubna 2023 (pátek)

- tradičně pořádáme zápis žáků spojený s prohlídkou školy a řadou zábavných disciplín, při kterých si mohou děti vyzkoušet své dovednosti a společně s rodiči poznat prostředí školy.

- formální část zápisu probíhá v ředitelně školy (vedení školy + zák. zástupci vyplní tiskopisy)

Zápis do 1. třídy:

 • žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (Word/PDF)
 • zápisní list dítěte (Word/PDF) - možno vyplnit na místě
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

Odklad plnění povinné školní docházky:

 • žádost o odklad plnění povinné školní docházky (Word/PDF)
 • zápisní list dítěte (Word/PDF)
 • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

 

Desatero pro prvňáčky

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.

 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím si zavázat tkaničky.

 3. Umím si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.

 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a umýt si ruce.

 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

 10. Do aktovky si sám uložím věci tam, kam patří


Rodičovské desatero - aneb, jak mohou rodiče dítěti pomoci

 1. Pochvalte své dítě vždy za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince.

 2. Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

 3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. 

 4. Dávejte dítěti najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.

 5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování. 

 6. Chraňte své dítě před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá, a hovořte o nich. Rozvíjíte tak nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

 7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Za známky dítě tvrdě netrestejte.

 8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

 9. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby ho co nejméně rozptylovalo.

 10. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí očekává a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte.

Seznam knih a cvičení pro předškoláky

 • O dozrávání (než půjdu do školy...) - Bc. Eliška Petruchová
 • Cvičení pravolevé orientace - Olga Zelinková
 • Hrajeme si s písmeny - Olga Zelinková
 • Rozvoj zrakového vnímání - PaedDr. Lena Fábryová
 • Šimonovy pracovní listy 4. - 10. - různí autoři
 • Jednou budu školákem - Jullienová, Marchalová
 • Dobrý start do školy - Andersonová, Fischgrundová

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – stránky MŠMT : http://www.msmt.cz/file/26610/download/ 

 

 

Škola

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 13. 6. 2024 od 16:00

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55