Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

Evaluační činnost

V letošním školním roce pokračujeme v nastaveném systému evaluačních činností. Nástroje, pomocí kterých hodnotíme klima, vzdělávací proces i další aktivity školy, vybíráme s ohledem na priority strategického plánu a koncepčního záměru rozvoje školy. Pro získání zpětné vazby od žáků provádíme dotazníková šetření. Letos se zaměříme na oblast jazykové, komunikační a informační gramotnosti, a to na 1. i na 2. stupni. Hlavním cílem těchto činností je zjištění rezerv a ujasnění priorit směřujících k dalšímu úspěšnému rozvoji školy a ke zkvalitnění vzdělávání. K hodnocení výsledků vzdělávání slouží testování žáků. Škola využívá externí i interní standardizované testování, které umožňuje srovnání v celostátním měřítku.

Veškeré tyto evaluační činnosti nám pomáhají při naplňování priorit našeho školního vzdělávacího programu ŠVP ZV FLORIAN a zároveň poskytují zpětnou vazbu všem účastníkům vzdělávacího procesu.

Mgr. Ivana Vesecká, koordinátorka ŠVP

 

Škola

Srdečně zveme na 

VÁNOČNÍ JARMARK ,

který se koná ve čtvrtek 14. prosince od 15:30.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55