Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

Plán konání schůzek rodičů

 1. 12. září 2023 -  Třídní schůzky - I. a II. stupeň - organizace školního roku, volby do školské rady, (TS 9.A - 7. září 2023)
 2. 14. listopadu 2023  
  • Třídní schůzky, individuální konzultace
  • Čas:  I. stupeň  15.30 hod., II. stupeň  16.00 hod.
  • Program:
   • aktuální body školního řádu
   • informace o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí
   • preventivní program, výchovné poradenství
   •  informace pro vycházející žáky
   • informace o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí 
 3. 31. ledna 2024 
  • Třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků 
  • Program:
   • Informace o přijímacím řízení na SŠ a SOU
   • Informace k vyplňování přihlášek, zápisové lístky
 4. 18. dubna 2024     
  • Třídní schůzky, individuální konzultace
  • Čas: I. stupeň  15.30 hod., II. stupeň  16.00 hod.
  • Program:
   • informace o prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí
   • akce školy, aktivity jednotlivých tříd
   • organizace školního roku 2024/2025

Mimo tyto třídní schůzky se mohou zákonní zástupci informovat o prospěchu a chování žáků po předchozí vzájemné dohodě s vyučujícím.

Mimo uvedené termíny budou třídní schůzky se zákonnými zástupci svolány, pokud to bude vyžadovat řešení výchovných či prospěchových a jiných problémů v daných třídách, případně na požádání rodičů.

Při neúčasti zákonných zástupců na třídních schůzkách budou navrženy termíny pr individuální konzultace. žáci jsou průběžně hodnoceni za klasifikační období do elektronických žákovských knížek.

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne dle § 36 odst. 4 Zákona 561 Sb. dne 5. dubna 2024 (pátek)

Škola

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 13. 6. 2024 od 16:00

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55