Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

​​Spustili jsme pro vás nové webové stránky..

Distanční výuka 12.-16. 4. 2021

pondělí 12.4.

Čj PS 2 díl str. 18/4 a, b

Čj sloh Popis pohádkové bytosti
Vyber si jednu pohádkovou postavu a uprav její popis tak, aby každé ze slov bylo v textu nejvýše dvakrát. Piš do sešitu SLOH nebo Čj Š. Dále můžeš některá slova, která podle tebe nepatří k popisu, změnit, nahradit, vyřadit. Kdo chce, může bytost i nakreslit.

.

 

M geometrie online hodina

Aj1 PS str. 12/1,2
přepiš do sešitu Aj 5 vět z PS str. 10/7+ vyber si z jedné věty sloveso a vyčasuj ho podobně jako sloveso get up nahoře v PS str.10 (I...., you....., he, she, it........)

Aj2 online hodina v 11:15

 

úterý 13.4.

Čj online hodina

M počítej podle pracovního listu zde
     - pošli mi na Teams

Vl+Přv online hodina

 

středa 14.4.

Aj1/Aj2 online hodina

Čj ústně procvič toto cvičení, u přídavných jmen si pomáhej tvary vzoru: mladý/jarní
Babička má porcelánov_ hrneček. Kdyţ jsem b_l mal_, rád jsem z něho pil. Je bíl_, malovaný oranžov_m_ květy. Babička upekla pov_dlov_ nebo tvarohov_ koláč a do čaje mi přidala včel_ med. Za okny štěkal Azor a ps_ v_tí se oz_valo ze všech světov_ch stran. Brzy se přidalo i hus_ kejhání a koz_ mečení.

písemně do sešitu toto cvičení+ urči slovní druhy u posledního řádku slov-pošli mi na Teams
.

M vyber si zde 5 cvičení (děti s PO 4 cvičení) a vypočítej je do sešitu M

Čj čtení čítanka str. 70-71, úkoly pod textem ústně

 

čtvrtek 15.4.

M+Čj online hodina

Inf online hodina v 11.30!!!

Aj1 PS str. 11/9 pozor-sloveso ve 3. os. č.j. má na konci s (es/ies)!

 následující cvičení zde přepiš do sešitu   

uč se nová slovíčka-školní předměty

Aj2 úkoly na Teams

Vl opakuj si rod Jagellonců a rod Habsburků

Čj čtení četba vlastní knížky

 

pátek 16.4.

Trénuj koncovkypřídavných jmen:  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/7085
 

Procvičuj násobení a dělení:  https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Matematika/N%C3%A1sobilka/Zopakuj_si_n%C3%A1sobilku_ix449089sa

Čj+M online hodina

Přv Sluch-přečti si v učebnici str. 55 nahoře a zapiš si do sešitu 4 informace o sluchu (uchu), kdo chce, může si nakreslit ucho a popsat ho