Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

​​Spustili jsme pro vás nové webové stránky..

Distanční výuka 10.- 14.5. 2021

pondělí 10.5.

Čj PS 2. díl str. 26/e, str. 29/6,7

M geometrie online hodina

 Aj1 nejdříve si připomeň kladné a záporné tvary v přítomném prostém čase
        ..

PS str. 15/10 př. I leave home very early. Zápor:don´t leave home very early.

Aj2 zadání úkolů na Teams

 

úterý 11.5.

Čj online hodina

M učebnice str. 28 (29)/18, 32 (33)/12 ústně
písemně str. 32 (33)/14-2 poslední příklady, 67 (68)/13-vyber si dvě úlohy, str. 68 (69)/19- 3. řádek, 68 (69)/21-1 růžový příklad (zkouška na kalkulačce)

Vl+Přv online hodina

 

středa 12.5.

Aj1/Aj2 online hodina

Čj Slovesa

ústně-učebnice str. 91/6 +vyhledej slovesa-urči, zda jde o jednoduchý nebo složený tvar, cv.7

písemně 90/4 (pravidla psaní předpon s, z,  vz zde) + podtrhni infinitivy (=sloveso v neurčitém tvaru zakončené na t, ti nebo ci, ct…)

M PS Pes str. 21 trénuj dělení -4 příklady (děti s PO zkusí 2 příklady)
PS Ovečka str. 19/42, převody hmotnosti učebnice str. 79 (80)/5-2 sloupečky písemně-nejdřív si nastuduj tabulku nahoře

Čj čtení čítanka str. 44-45 (úkoly 1,2,4,5 ústně)

 

čtvrtek 13.5.

M/Čj online hodina

Aj1  PS str. 22 nejprve si nahoře přečti tabulku a pod tabulkou, pak písemně cv. 5,6, str. 23/7-neznámá slovíčka: browses(brauzis)=prohlíží, tired (tajryd)=unavený

What time is it? určování času  zde

Vl opakuj si látku od Marie Terezie

Čj čtení četba vlastní knížky

 

pátek 14.5.

Čj/M online hodina

Přv Období lidského života-pracovní list zde (můžeš vypracovat i do sešitu Přv zepředu)