Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

​​Spustili jsme pro vás nové webové stránky..

Distanční výuka 25.- 29.1. 2021

 

Online hodiny:  

Nově- online hodina Aj2 v pondělí od 11.15 !!!

.pondělí 25.1.

Čj PS Sova str. 37/2,3

-v lokomotivě je slovo jméno-z něho vytvoř přídavné jméno-ptej se: Jaký(á)(é)? -jmenný + vymysli k němu podst.jm. -třeba seznam-do vagonku tedy piš  JMENNÝ SEZNAM

slohové cvičení - vyber si jeden z příběhů (a, b, c) a pokračuj ve vyprávění podle tvé fantazie (písemně do sešitu SLOH nebo ČJ Š) -děti s PO  mohou ústně -pošli mi, prosím, tvoje vyprávění na Teams.

M PS Pes str. 19/52 celý druhý řádek

učebnice- písemně str. 45(46)/3 vyber si jeden sloupeček, dále cv. 4, str. 46(7)/8 -žáci s PO ústně

str. 42(43)/2 nebo 4-vyber si jednu slovní úlohu a vyřeš ji do sešitu (kdo chce, může vypočítat obě)

Aj1 opakuj si slovíčka 2. lekce (2A+2B), sloveso to have got, PS str. 51/9-používej tvary have got/has got

př. Mia has got a dog. (Mia má psa.)

Aj2 online hodina (od 11.15)

úterý 26.1.

Čj učebnice str. 40/8 písemně – piš 6 řádků

PS Sova str.49/9a

M PS Pes str.20/53, 54 (děti s PO vždy půl cvičení)

učebnice str. 47(48)/13 písemně-vyber 1 sloupeček + vyjádři výsledky římskými čísly a př. 14 slovní úloha-stačí výpočet a odpověď 

Vl+Přv online hodina

středa 27.1.

Aj1/Aj2 online hodina

 Čj PS Sova str.38/5

učebnice 46/4 -ústně doplňuj i, y/písemně splň úkol pod cvičením-a)

př. k tetě – 3.p.

M PS Pes str. 17/45-vyber si dva další příklady + zkouška sčítáním!

učebnice str. 94(95)/18,20-písemně vždy jen dva sloupečky příkladů-kdo chce, může spočítat vše, 48(49)/21-jen žlutý sloupeček

Čj čtení-práce s textem učebnice Čj str. 47/8-přečti si a odpověz na otázky a, b, c, d, e pod textem do sešitu školního nebo do sešitu LV (děti s PO ústně)

čtvrtek 28.1.

 POZOR!!

Dnes si můžeš přijít pro vysvědčení (výpis) v době od 11.00 do 12.30 - vchod ze dvora školy.

M online hodina

Čj online hodina (pro zájemce o procvičování Čj pracovní list zde (785.42 kB)

Aj1 PS str. 53/3 a) She has got a pen. Ona má pero. 

b) She hasn´t got a highlighter.  NEBO She has not got a highlighter. Ona nemá zvýrazňovač.

přelož věty zde (13.5 kB) do sešitu Aj (pošli mi, prosím, tento úkol na Teams)

Aj2 zadání úkolů na Teams

Čj čtení četba vlastní knížky

pátek 29.1.

pololetní prázdniny 

(v příštím týdnu od 1. 2. do 5. 2. 2021-jarní prázdniny 😊-pravidelně si čti, koncem února přineseš do školy čtenářský deník s další zapsanou knížkou)