Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

​​Spustili jsme pro vás nové webové stránky..

Distanční výuka 22.- 26.3. 2021

Tento týden mi pošli na Teams podle tvého výběru jeden úkol z Čj a jeden úkol z M. 😊

 

pondělí 22.3.

Čj PS 2.díl str. 14/6c-říkej si vzory podstatných jmen

tabulka vyjmenovaných slov.

Všechny řady vyjmenovaných slov musíš umět zpaměti!!! 

přepiš do sešitu cvičení na vyjmenovaná slova+ podtrhni přídavná jména, děti s PO 3 řádky, zbytek cvičení ústně

neposp_chej  tol_k,  zrníčka  p_lu,  op_lovat  hrany  p_lníkem,  zlom_la  m_  l_ži,  vzdušný v_r,  p_tl_k  pel_ňku,  l_čené  střev_ce,  nezv_klé  náv_ky,  s_chravá  z_ma,  v_nikající  v_chova,  zahv_zdej  si  p_sničku,  s_korka  u  nás  přez_muje,  sb_rka  léčivých  b_l_n,  dob_tek  přib_há,  s_čící  zm_je,  brz_ brz_čko,  l_dové  zv_ky,  ml_t  ve  ml_nku,  hb_tý  chlap_k,  v_z_val  k  p_lné  práci

M geometrie online hodina

Aj1 uč se nová slovíčka (10 modrých slovíček) PS 2.díl str. 66

PS 2.díl str. 8/1 přepiš do sešitu Aj celé cvičení př. get dressed, leave home… a k jedné činnosti nakresli obrázek

Aj2 online hodina

 

úterý 23.3.

Čj online hodina

M učebnice str. str. 76(77)-zopakuj si tabulku nahoře, písemně př. 4,5

str. 92(93)/7- první sloupeček, př.8, str. 93(94)/14-poslední příklad+ zkouška

Vl+Přv online hodina

 

středa 24.3.

Aj1/Aj2 online hodina

Čj učebnice str. 67/1 písemně+ u prvních třech řádků piš nad slova čísla slovních druhů, 1a-ústně-polovinu cvičení

M počítej podle pracovního listu zde buď do sešitu, nebo si ho vytiskni-vyber si typy příkladů, které potřebuješ trénovat, kdo chce trénovat více, splní celé

Čj čtení v zadání na Teams je kvíz Čtení s porozuměním 3

 

čtvrtek 25.3.

Čj+M online hodina

Aj1 dopiš si všechna modrá slovíčka na str. 66 v PS 2.díl a snaž se je naučit psát i vyslovovat

učebnice Aj str. 58/3,4 písemně, u cv. stačí 4 věty

Aj2 úkoly na Teams

Vl opakuj si 3 poslední látky

Čj čtení četba vlastní knížky

 

pátek 26.3.

Čj+M online hodina

Přv opakuj si 2 poslední látky