Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

​​Spustili jsme pro vás nové webové stránky..

Distanční výuka 15.-19. 2. 2021

pondělí 15.2.

Čj  PS Sova str. 44 dodělat

sloh-popis osoby -zde 

M PS Pes str. 17 další dva příklady+ zkouška

učebnice str. 55(56)/17-zvol si jeden příklad na +, jeden na – (počítej pod sebou + zaokrouhli na DT)

str.55(56)/19,21-vyber 2 příklady, př. 24 dobrovolně, str. 56(57)/ 5 f až  j - vyber 1 příklad

Aj1 opakuj si nová slovíčka, jejich výslovnost zde, uč se je psát!!!

učebnice Aj str. 46/1 piš o každé osobě dvě věty (popiš, jaké mají /nemají vlasy, oči, jestli nosí brýle-používej slovíčka ze cvičení 2)

př. Andrew has got short blond hair. He wears glasses. He has not got curly hair.

Aj2 online hodina (od 11.15)

 

úterý 16.2.

Čj  PS 2 (= nový 2. díl) str. 7/1a,b,2a,b

opakování vyjmenovaných slov-učebnice str. 46/5,6-ústně 

písemně 47/7 - 8 vět+zkus jednu větu znázornit kresbou (ať máš také trochu výtvarnou výchovu)-pošli mi do pátku tento úkol, prosím, na Teams, ráda se podívám, jak se ti to povedlo :) 

M učebnice str. 56(57)/3,4 písemně

str. 95(96)-vyber si 1 cvičení na zlomky a napiš ho

Vl+Přv online hodina

 

středa 17.2.

Aj1/Aj2 online hodina

Čj PS 2 str. 8/1 (nemusí být všech 12 slov),cv. 2

Čj učebnice str. 48/10,11 ústně, str. 49/13 písemně-splň polovinu

M učebnice str. 57(58)/6-z každého sloupečku písemně 3 příklady-počítej výhodně

str. 57(58)/10- jen první řádek, př.12- jen 2 příklady, 58(59)/17, 16-2 příklady, př.13-2 příklady

Čj četba vlastní knížky

 

čtvrtek 18.2.

M+Čj online hodina

Aj1 uč se slovíčka (lekce 2C+2D v PS str. 73), PS str. 58/7

učebnice str. 47/5 vyber 4 věty, přepiš je anglicky do sešitu a přelož je do češtiny

př. Justin has got a beard. Justin má vousy.

Aj2 úkoly na Teams

Vl Karel IV. (opakování)-přečti si v učebnici Vl text o Karlu IV.  na str. 25 + splň otázky a úkoly pod textem na str. 27-písemně do sešitu Vl zezadu -piš jen slova, která máš doplňovat na modrou linku, ne celý text

Čj četba vlastní knížky

 

pátek 19.2.

Čj+M online hodina

Přv opakování soustav člověka-učebnice str. 49- vyber si 7 otázek + odpověz písemně do sešitu Přv zezadu

zjisti, jak jsi na tom s vědomostmi o soustavách člověka- v Zadání na Teams na tebe čeká test😊 -Soustavy člověka