Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

​​Spustili jsme pro vás nové webové stránky..

Distanční výuka 11.1.-15.1. 2021

.

pondělí 11.1.

Čj PS Sova str. 30 -dodělat celou stránku (u cv. 5 piš spojení s předložkou na linky-př. vyšel obchodu…)

slohová cvičení (VZKAZ) str. 42/1,2 ústně a cvičení 42/4a-napiš do školního sešitu-děti s PO jen ústně

M PS Ovečka str. 10/23 vždy piš na linku i výsledek závorky

     PS Pes str. 14 (př. 38 je dobrovolné)

Aj1 uč se slovíčka 2A (ústně i písemně)

pracovní list AJ zde(sloveso to be, člen a/an, nová slovíčka)

Aj2 zadání úkolů na Teams

úterý 12.1.

Čj Opakování předpon s, z, vz

zkus nejprve cvičení online

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=02.+P%C5%99edpony+s-%2C+se-%2C+z-%2C+ze-%2C+vz-%2C+vze-#selid

učebnice str. 35/11 písemně- vypiš jen slova, v kterých chybí předpona-zvolil, stěžovala si…

M pracovní list zde -opakování učiva (děti s PO nemusí splnit celé)

Vl+Přv online hodina

středa 13.1.

Aj1/Aj2 online hodina

Čj zkus online cvičení  

https://www.pravopisne.cz/2014/12/test-podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-latkova-3-15/

učebnice str. 60/4a, b ústně, str. 60/5písemně 6 řádků do sešitu + podtrhni podstatná

jména a napiš nad ně číslo-j. nebo mn.)

M učebnice str. 32(33)/12,13 ústně, písemně cv. 14- jen růžový sloupeček-počítej

bez zkoušky(zkoušku podle kalkulačky), cv. 15 celé (děti s PO vždy polovinu

příkladů u každého cvičení), 33(34)/1 ústně zaokrouhluj

Čj čtení-práce s textem učebnice Čj str. 54/7 přečti a odpovědi a, b, c, e, f písemně do sešitu LV nebo školního (děti s PO odpovědi jen ústně)

čtvrtek 14. 1. 

M online hodina

Čj online hodina

Aj1učebnice str. 43-uč se ústně tabulku nahoře-tvary slovesa mít (to have got)

Aj2 zadání úkolů na Teams

učebnice str. 43/4- věty přepiš do sešitu Aj

Vl Anežka Česká -přečti si o ní v učebnici a napiš  o ní 3,4 informace do sešitu Vl

Čj čtení-četba vlastní knížky

pátek 15.1.

Čj online hodina

M online hodina

Přv Svalová soustava, učebnice str. 40-přečti si a zapiš pak do sešitu-nadpis, tmavě modře podbarvený odstavec dole a všechny svaly podle obrázku