Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

​​Spustili jsme pro vás nové webové stránky..

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: 

 • Mgr. Ivana Vesecká

Konzultační hodiny:

 • úterý: 7:30 - 8:30
 • středa: 13:30 - 14:30

Po telefonické domluvě - kdykoli – mobilní telefon -  775 556 211 (prosím kontaktovat předem)


Výchovné poradenství na naší škole je zabezpečeno prostřednictvím výchovného poradce, poradenstvím se však zabývají i třídní učitelé, vychovatelé, vedení školy a ostatní učitelé.

Výchovný poradce se též zabývá poradenstvím pro volbu povolání – podáváním informací žákům i rodičům.

Poskytuji poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům i učitelům hlavně v těchto oblastech:

 • kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 •  poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu
 • poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dále:

 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Zajišťuji skupinové návštěvy žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytuji informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska.
 • Realizuji akce školy zaměřené na profesní přípravu žáků (exkurzní dny, besedy s absolventy, …).
 • Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště i se všemi pedagogy.
 • Každoročně zpracovávám tematický plán: Výchova k volbě povolání.
 • Vytvářím informační nástěnky týkající se kariérového poradenství.

Kdy se na mě můžete obrátit?

Žák - s čím za mnou můžeš přijít:

 • pokud se ti zhoršil prospěch a máš pocit, že potřebuješ poradit, jak to napravit
 • pokud máš jakékoli problémy v kolektivu
 • pokud máš pocit, že potřebuješ pomoci v komunikaci s učitelem, ale také kamarády, rodiči
 • pokud chceš pomoci někomu, o kom si myslíš, že se sám zdráhá přijít
 • pokud potřebuješ poradit s výběrem školy
 • pokud tě tíží cokoli, co souvisí se školou

Rodiče/zákonní zástupci – co spolu můžeme konzultovat:

 • vaše dítě zvládá školu s obtížemi, máte dojem, že má speciální vzdělávací potřeby
 • vaše dítě má potřebu nastavení podpůrných opatření
 • vaše dítě je mimořádně nadané
 • vaše dítě má jakékoli problémy v kolektivu
 • vaše dítě má kázeňské problémy
 • vaše dítě zažívá strach ze školy nebo opakovaně doma hovoří o problémech souvisejících se školou
 • máte pochybnosti o školní zralosti svého dítěte před zahájením povinné školní docházky
 • potřebujete poradit s právními a sociálními otázkami, zprostředkovat kontakt s institucemi

Pedagogové - co spolu můžeme konzultovat:

 • když řešíte výchovné problémy ve třídě
 • když adaptace některého žáka neprobíhá optimálně
 • když Vám chybí inspirace týkající se kariérového poradenství

Celý dokument ke stažení zde: Výchovné poradenství


Důležité kontakty - Zařízení poskytující KRIZOVOU INTERVENCI, pomoc a radu v tíživých životních situacích

ke stažení zde: KontaktyKontakty VP

Pedagogicko – psychologická poradna Kutná Hora, Jakubská 83, Tel: 731417146

 

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rozpis zvonění

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55