Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

Zpráva o realizaci projektu Všeobecná primární prevence pro žáky ZŠ Vrdy

Zpráva o realizaci projektu Všeobecná primární prevence pro žáky ZŠ Vrdy

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Cílem projektu bylo zajistit dlouhodobý kontinuální program primární prevence pro žáky druhého stupně naší školy. Byly zapojeny vždy dvě paralelní třídy 6. – 9. ročníku. Pro spolupráci byla vybrána organizace Magdaléna o. p. s.

Jednotlivé bloky probíhaly v časové dotaci 3 hodin, každá třída absolvovala dva bloky. Na základě konkrétních potřeb jednotlivých tříd byla realizována setkání s následujícími tématy: Vztahy ve třídě, Kolik si (sebe) vážím, Kolik nálepek máš, tolikrát jsi člověkem, Návykové látky a zákon, Jak můžu pomoci já a jak pomáhají ostatní.

V rámci jednotlivých bloků se žáci zapojovali do interaktivních aktivit, společných a skupinových činností, které jim přibližovaly danou problematiku. Během celého bloku byla vždy přítomna třídní učitelka, případně i asistentka pedagoga, pokud v dané třídě funguje. Součástí programu byla i evaluace ze strany zúčastněných. Lektorka zpracovala z každého bloku zápis, který byl následně k dispozici pro potřeby další práce s kolektivem.

Preventivní aktivity byly realizovány od května 2022 do listopadu 2022.

Program preventivních aktivit se ukázal jako přínosný z hlediska odhalování rizikových oblastí pro konkrétní třídní kolektiv, v případě 6. ročníku byl velký přínos vnímán v rámci upevnění třídního kolektivu i sebehodnocení a sebeuvědomění žáků.

Předpokládané finanční náklady převyšovaly výrazně výši poskytnuté dotace, proto byly některé plánované aktivity realizovány jinou formou při zachování naplnění účelu. Adaptační kurz byl realizován v prostorách školy, pro vzdělávání pedagogů byl zvolen program s edubalíčkem Dobronauti, který umožňuje vytvoření týmu pedagogů s následnou odbornou prací v oblasti primární prevence.

Závazné parametry projektu byly naplněny beze změny, veškeré závazky dle smlouvy byly splněny.

Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Datum vložení: 16. 12. 2022 12:37
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2022 12:41
Autor: Mgr. Ivana Vesecká

Škola

26. února - 1. března 2024 JARNÍ PRÁZDNINY

 

5. dubna 2024 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55