Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

Podpora nadání žáků

Základní škola Vrdy je od loňského roku zapojena do sítě škol podporujících nadání. Vedle vlastní podpory žáků s identifikovaným nadáním usilujeme o vyhledávání možných oblastí nadání u všech žáků.

Průběžně se snažíme do výuky zařazovat inovativní formy práce, interaktivní a robotické pomůcky. Významnou pomocí při zprostředkování těchto aktivit je zapojení školy do programu OP JAK, který čerpáme právě na podporu inovativního vzdělávání žáků a vzdělávání pracovníků školy. V letošním roce jsme výrazně rozšířili nabídku aktivit pro žáky, především zapojení do soutěží, olympiád, projektů a různých výzev. Pro několik ročníků školy bylo realizováno testování SCIO, které poskytne objektivní informace o schopnostech žáků i srovnání s republikovým průměrem.

Jako stěžejní hodnotíme pro práci s nadáním využívání polytechnického centra, kde žáci rozvíjí nejen manuální zručnost, ale i informatické myšlení, základy programování nebo komunikativní dovednosti a kompetence k řešení problémů při vrstevnickém učení.

Podpora žáků přináší i své výsledky, což lze dokázat skvělým 2. místem v krajském kole soutěže ve finanční gramotnosti, které obsadil tým 4. tříd. Stejně tak nás potěšilo umístění na 2. místě v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Ve sportovních soutěžích stabilně obsazují naši žáci přední místa. Ale ani situace, kdy se neumístí na předních příčkách, není špatná, neboť v řadě projektů a soutěží poměřují žáci své schopnosti s výběrovými školami nebo víceletými gymnázii.

Své kreativní schopnosti i literární nadání budou žáci prezentovat na připravované výstavě, kterou chceme realizovat za podpory Obce Vrdy v místní výstavní síni.

Za vedení školy bych ráda vyjádřila obrovské poděkování a obdiv všem, kteří pro svůj rozvoj dělají maximum, ať už jde o žáky nebo vyučující. Poděkování patří i všem našim sponzorům a podporovatelům, s jejichž přispěním můžeme moderní trendy ve výuce zavádět.

                                                                                              Mgr. Jaroslava Polgárová, DBA

Datum vložení: 24. 4. 2024 19:51
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2024 19:54
Autor: Mgr. Ivana Vesecká

Škola

Výstava žákovských prací 13. - 21. června 2024

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55