Základní škola Vrdy
Základní škola Vrdy

Základní škola Vrdy

​​okres Kutná Hora
Školská 108, 285 71 Vrdy

​​

​​Email: reditelka@zs-vrdy.cz,

​​ID datové schránky: vx6mub6

Ohlédnutí za 1. pololetím

školního roku 2022/23

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci,

máme za sebou další pololetí. Ráda bych si dovolila malé bilancování. Mnoho věcí se nám povedlo. Do školy se podařilo zajistit velké množství nových, moderních pomůcek. Máme dvě mobilní počítačové učebny, velký interaktivní panel, do technické dílny přibyly dvě sady konstrukčních stavebnic INFENTO, které umožňují sestavit několik plně funkčních strojů a zařízení.

Díky sponzorům využíváme dvě 3D tiskárny, naplno běží keramické dílna, do učebny pěstitelských prací jsme pořídili senzory PASCO, měření a práci s daty zlepší i nově instalovaná meteostanice.

Zásluhou aktivního přístupu vyučujících i podpory obce při zajištění autobusové dopravy se uskutečnila řada skvělých exkurzí s naučným, výchovným i kulturním zaměřením.

Od začátku školního roku funguje doučování pro žáky, kteří potřebují individuálně docvičit učivo. Celkem bylo takto poskytnuto od září do prosince 233 hodin. Paní učitelky s aprobací speciální pedagogiky se věnují žákům v předmětu speciálně pedagogické péče, aby jim lépe pomohly zvládnout strategie učení.

Troufnu si říct, že i prostřednictvím spolupráce s GaSPgŠ Čáslav a Knihovnou F. V. Lorence Vrdy se mohlo uplatnit zapálení našich pedagogů při rozjezdu polytechnického centra, které běží na plné obrátky. Žáci se mimo jiné učí pracovat s roboty, začínají programovat. Výrobky keramické dílny potěšily v předvánočním období i obyvatele domu s pečovatelskou službou. Navzdory nepříznivému počasí proběhl úspěšně i lyžařský kurz.

Přesto se najdou i oblasti, kde cítíme rezervy. Mnohem více bychom chtěli pracovat s rozvojem nadání našich žáků. Nabízíme řadu soutěží, olympiád, realizujeme projektovou výuku, ale často narážíme na malou motivaci ze strany žáků. Také nás trápí časté záměrné poškozování zařízení školy našimi žáky.

Bohužel se letos nepodaří zajistit zahraniční výjezd do Anglie, neboť kapacity ověřených cestovních kanceláří jsou plně obsazené.

Do dalšího pololetí nastupujeme s mnoha plány, které směřují k naplňování vize naší školy. Budeme rádi, pokud nám vy všichni pomůžete. Rádi vyslechneme připomínky, návrhy, samozřejmě nás potěší i vyjádření spokojenosti s naší školou. Věřím, že se uvidíme na příštích dnech otevřených dveří, ale čas si uděláme i pro individuální schůzku.

 

Mgr. Jaroslava Polgárová, DBA

 

 

 

Datum vložení: 3. 2. 2023 12:11
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2023 6:31
Autor: Mgr. Ivana Vesecká

Škola

Výstava žákovských prací 13. - 21. června 2024

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zvonění - začátky hodin

logo zvonek1. zvonění - 7:45

logo2. zvonění - 8:40

logo3. zvonění - 9:40

logo4. zvonění - 10:35

logo5. zvonění - 11:25

logo zvonek6. zvonění - 12:15

logo zvonek7. zvonění - 13:05

logo zvonek8. zvonění - 13:55